Bewonersraad Juni 2021

  • Het nieuw Huishoudelijk Reglement laat nog even op zich wachten. Sommige voorgestelde regels werpen nog teveel discussie op. Hierdoor is besloten dit pas te bespreken bij voltallige fysieke aanwezigheid van de Bewonersraad.
  • Er komen klachten binnen over rookoverlast. Vooralsnog is het lastig voor de Bewonersraad om daar een verbod voor te maken in bijvoorbeeld het Huishoudelijk Reglement. Daarmee worden bewoners teveel beperkt in hun rechten. Als het echt te erg wordt dan kan de VVE natuurlijk wel ingrijpen. Het belangrijkste is dat bewoners rekening met elkaar proberen te houden en het gesprek aangaan met elkaar.
  • De bewonersraad heeft besloten de Algemene Leden Vergadering te houden op 21 juli 2021 20:00 in de Collectieve Ruimten 650. Hierbij is er vanuit gegaan dat de versoepelingen van de COVID-19 regels dit tegen die tijd zullen toelaten.
  • De bewonersraad heeft besloten bij de volgende Algemene Leden Vergadering vooraan te gaan zitten. Torenvertegenwoordigers worden hierdoor beter zichtbaar voor eigenaren en kunnen meer betrokkenheid tonen.
  • Er is een nota besproken over communicatie binnen de organisatiestructuur van de Vereniging van Eigenaren Groenhoven. Dit zal in de toekomst voor eigenaren een verduidelijking moeten geven over hoe de communicatie verloopt of zou moeten verlopen. Dit zal verder worden afgestemd met de Communicatie Commissie Groenhoven.
  • De Technische Commissie is bezig alternatieven voor de huidige gasgestookte verwarming te onderzoeken. Eén van de mogelijkheden is dat bewoners overstappen op infrarood verwarming. Binnenkort zullen eigenaren daar meer informatie over ontvangen.
  • De Financiële Commissie is bijna klaar met de beoordeling van de jaarstukken 2020. Er is nog een kleine onduidelijkheid maar daar zal snel antwoord over worden ontvangen. Het definitieve verslag zal worden gedeeld met de Bewonersraad en de beheerder voor bij de stukken van de komende Algemene Leden Vergadering.