Nieuws uit de BR – april 2022

Op woensdag 6 april vergaderde de Bewonersraad. Wat moet u weten?

Lief en leed

 • Namens de VvE is een bloemstuk bezorgd op de uitvaart van Maria Tiggelaven. Haar familie heeft laten weten dit gewaardeerd te hebben.
 • Afgelopen maand is ook Monique Brouwer overleden. Omdat Monique niet van bloemen hield, heeft de VvE geld gedoneerd aan een organisatie die Monique een warm hart toedroeg: Only Friends | Sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking.

Ingekomen stukken en mededelingen

 • Rappange is benaderd door de bestuurder van GL met de vraag om een kennismaking met de bestuurder / BR van Groenhoven. De plaatsvervangend voorzitter geeft aan hiervoor open te staan.
 • Rappange is benaderd door een eigenaar met de vraag of bij vervanging van de pui ook een profiel waarbij het hele kozijn vervangen wordt (in plaats van dat een nieuwe pui binnen de bestaande kozijnen gemonteerd wordt), goedgekeurd kan worden. Op basis van de huidige interne voorschriften is dit niet mogelijk. Maar de BR vindt deze vraag niet onredelijk en maakt volgende BR een voorstel wat kan worden besproken op de komende ALV.
 • De BR is benaderd door een eigenaar met interesse in het huren van het keukentje op 805. De BR antwoordt: een potentiële huurder moet een bedrijfsplan sturen aan de BR over wat hij/zij wil gaan doen. De huur is normalerwijze EUR 250,- excl. verwarmingskosten.
 • Het fietsprobleem in T7 is opgelost. Het ziet er weer netjes uit. Eén bewoner was haar fiets kwijt. De fietsen staan nu voorlopig in quarantaine in T5 tot eind mei.
 • Er is een vuilcontainer in elkaar gereden door de vuilophaaldienst van de gemeente. De Gouden Leeuw zou hiervoor na een vergelijkbaar geval als vergoeding een zwarte bak van de gemeente hebben ontvangen. De technisch commissie zal uitzoeken hoe dit door de gemeente vergoed kan worden.

Genomen besluiten

 • Als leden van de verduurzamingscommissie zijn benoemd: Ronnie Liefhebber, Paul Reehuis, Anna Moorman, Koos Meijer, Jeff van Eijk, Tjalmar Verduyn Lunel en Hans Taselaar.
 • De BR besluit het HR te voorzien van een officiële Engelse vertaling.
 • In januari 2021 zijn de daken vervangen van toren 3, 4, 5, wat leidde tot kou in de appartementen op de bovenste verdieping. Enkele bewoners leden hebben Rappange benaderd voor een compensatie. De BR heeft besloten deze vraag niet te honoreren. Deze eigenaren ondervinden nu meer comfort en besparen voortaan in de verwarmingskosten door de verbeterde isolatie.
 • De BR heeft besloten dat alle eigenaren die gebruik (kunnen) maken van de collectieve berging van toren 6/7 zullen worden aangeschreven met de vraag hun verantwoordelijkheid te nemen in het opruimen van de berging. Het brandgevaar zal worden genoemd, net als de aansprakelijkheid bij eventuele schade.

Verduurzaming van Groenhoven

 • De afgelopen 2 weken heeft de verduurzamingscommissie 5 gesprekken gevoerd met verschillende adviesbureaus. Voor 22 april komen de aangevraagde offertes binnen. De week na 22 april worden de offertes beoordeeld door de gehele werkgroep waarna vervolgens een advies aan de BR zal worden uitgebracht. Het is vervolgens aan de BR (in de vergadering van mei) om een keus te maken.
 • Er bestaat een aanzienlijke subsidie voor verduurzaming die wordt uitgegeven door het Volkshuisvestingfonds. Dit gaat om miljoenen. Voorwaarde hiervoor is een MJOP van 30/50 jaar. Een van de adviesbureaus gaat alvast een aanvraag indienen voor deze subsidie.

Signalen vanuit de BR aan de beheerder

 • Rappange is door de BR gewezen op een bericht van het Parool: Amsterdamse vve’s slaan handen ineen | Het Parool. Dit artikel gaat over een bond waarin een aantal VvE’s in Nieuw-West zich hebben verenigd en die zich wellicht gaat uitbreiden naar andere stadsdelen. Deelname hieraan zou interessant kunnen zijn voor onze VvE omdat deze bond met name de krachten gaat bundelen als het gaat om verduurzaming van woonhuizen en appartementencomplexen. Op die manier hoeft niet elke VvE zelf het wiel uit te vinden. Rappange neemt dit bericht ter kennisgeving aan.