Torenvertegenwoordigers gezocht

Voor de torens 1, 2, 5 en 6 worden nog torenvertegenwoordigers gezocht om deel te nemen aan de bewonersraad.
Hieronder volgt een functieomschrijving.


Functieomschrijving Torenvertegenwoordiger
De functie is niet betaald maar op basis van vrijwilligheid. U bent hier ongeveer 2 uur per maand aan kwijt. Torenvertegenwoordiger bent u in beginsel voor een periode van 5 jaar.


Vereisten voor de functie
Als torenvertegenwoordiger (TV) maakt u deel uit van de Bewonersraad van Groenhoven en dient u beschikbaar te zijn voor de maandelijkse vergadering van de Bewonersraad. Deze vindt plaats elke 1e woensdag van de maand om 20.00 in het Collectief van Groenhoven of, indien de omstandigheden daartoe nopen, digitaal via beeldbellen.
Daarnaast bent u als torenvertegenwoordiger aanspreekpunt voor de bewoners* binnen uw toren. U dient dus (fysiek, telefonisch of via mail) bereikbaar te zijn voor uw medebewoners.

Werkzaamheden binnen de Bewonersraad
De Bewonersraad houdt zich voor een belangrijk deel bezig met het monitoren en evalueren van de uitvoering van het MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) van de VVE. Hierin staat beschreven welke onderhoudswerkzaamheden aan het complex wanneer zullen gebeuren. De Bewonersraad overlegt met de externe beheerder over de voortgang van de werkzaamheden en de bijbehorende kosten.
De Bewonersraad is er verder om met elkaar te spreken over het reilen en zeilen in het complex. Torenvertegenwoordigers kunnen binnen de Bewonersraad ideeën aandragen om het leven in Groenhoven nog fijner te maken of juist klachten van bewoners bespreken. De Bewonersraad vergadert ook over binnengekomen verzoeken van bewoners aangaande zaken die te maken hebben met het gebruik of het aanpassen van het appartement en koppelt de genomen besluiten terug naar de bewoners.
De Bewonersraad denkt ook na over de actualiteit van het Huishoudelijk Reglement (HR) en voert zo nodig wijzigingen hierin door. De Bewonersraad kan tot slot besluiten tot het opleggen van waarschuwingen en boetes richting eigenaren die zich niet houden aan de VVE regels.

Taken in de toren
De torenvertegenwoordiger heeft ook taken in zijn/haar toren. Op die manier is de torenvertegenwoordiger zichtbaar voor de bewoners en kan hij/zij eraan bijdragen om het wonen in Groenhoven tot iets leuks te maken. Het gaat dan om:
• Het verwelkomen van nieuwe bewoners in de toren
• Het zijn van aanspreekpunt voor de torenbewoners, bijvoorbeeld als zij klachten of ideeën hebben over het wonen in Groenhoven
• Het controleren van het technisch functioneren en zonodig inschakelen van huismeester, technische commissie en/of de beheerder
• Het alert zijn op het uiterlijk van de hallen en balkons en evt. bewoners vragen op te ruimen
• Het, indien mogelijk, optreden als bemiddelaar bij conflicten tussen torenbewoners.
Maar: als torenvertegenwoordiger bent u geen politieagent of sociaal werker!

* Met bewoners wordt bedoeld: bewoners en eigenaren