Bewonersraad Februari 2021

De eerste online bewonersraad vergadering aller tijden is gehouden. Door alle corona maatregelen was het al een paar maanden niet mogelijk te vergaderen. Maar door de hedendaagse techniek is het toch mogelijk en wenselijk.
Het werd tijd elkaar weer eens te informeren over de stand van zaken. Zo is de mogelijke monumentenstatus besproken. De gemeente gaat beslissen of Gouden Leeuw en Groenhoven gemeentelijke monumenten worden. De Bewonersraad staat hier in beginsel positief tegenover, maar heeft nog geen definitieve zienswijze geformuleerd.
Verder is gebleken dat mensen die hun pui willen vervangen hiervoor een vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Bij de VVE is het verzoek binnen gekomen om deze vergunning aan te vragen namens alle eigenaren die nu op het punt staan dit te doen. Deze vergunning zou dan gelden voor alle toekomstige eigenaren die dit willen doen. Overigens is toestemming van de BR voor de tekeningen dan nog steeds nodig. De BR heeft hier over gesproken maar heeft hier nog geen besluit over genomen.
Het aantal torenvertegenwoordigers (TV) kan nog steeds worden uitgebreid. Niet alle plekken zijn bezet. Daarom is er een nieuwe omschrijving voor TV opgesteld en zal er een nieuwe wervingsactie komen. Voor Toren 8 is er inmiddels een nieuwe aspirant bijgekomen.
Er waren enkele klachten over de communicatieve afhandeling van storingen buiten kantoortijden bij de storingsdienst. De externe organisatie registreert de storing enkel. De terugkoppeling ligt bij de dienstdoende beheerder welke de storing afhandelt. De bewoners zullen worden geïnformeerd over het verloop van een melding bij de storingsdienst.
Verder is gesproken over een herverdeling van enkele schoonmaakwerkzaamheden.